Condiții de prelucrare, protecția datelor cu caracter personal și utilizarea cookie-urilor

Condiții de prelucrare, protecția datelor cu caracter personal și utilizarea cookie-urilor

(Parte din Termenii și Condițiile pGenerale de utilizare a Portalului situat pe site-ul web (URL) www.biano.ro)
(Denumită în continuare „Politică de confidențialitate“)

1. Dispoziții introductive

1.1. Această Politică de confidențialitate este parte integrantă și obligatorie a Termenilor și condițiilor Generale de utilizare a Portalului.

1.2. Termenii și definițiile cu majuscule utilizate în această Politică de confidențialitate, dar nedefinite aici, au semnificațiile care le sunt atribuite în Termenii și Condițiile Generale de Utilizare a Portalului.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal și a datelor de contact ale operatorului

2.1. Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană vizată identificată sau identificabilă (persoană fizică), (denumite în continuare „Date Personale“). Toate datele cu caracter personal ale tuturor Utilizatorilor sunt prelucrate în conformitate cu Termenii, Condițiile și reglementările legale, cu caracter obligatoriu, în special cu Legea nr. 101/2000 Coll., privind protecția datelor cu caracter personal, (denumită în continuare “Legea privind protecția datelor cu caracter personal”). Acest lucru nu afectează obligația Operatorului de Date cu caracter personal de a furniza informații despre Utilizatori către părți terțe sau autorități publice, în cazurile prevăzute de lege.

2.2. Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea Datelor sale cu caracter personal sunt reglementate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

2.3. Operatorul de date cu caracter personal ale Utilizatorului acestui Portal este compania Biano.ro s.r.l., Nr. Reg. Com: 04146905, cu sediul social în Křižíkova 148/34, Karlín, cod poștal: 186 00, Praga, Republica Cehă, (denumit în continuare „Administrator”). Puteți contacta Administratorul la adresa de e-mail info@biano.ro sau la sediul social aflat în Křižíkova 148/34, Karlín, cod poștal: 186 00, Praga, Republica Cehă. Administratorul de date cu caracter personal determină scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuează prelucrarea și este responsabil pentru aceasta.

3. Sursele și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

3.1. Atunci când utilizați Portalul, datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele cazuri:

3.1.1. la completarea formularului de înregistrare (cont de utilizator). Administratorul prelucrează următoarele date personale:

 • e-mail si parolă;
 • nume, poreclă, sex, data nașterii, fotografie - dacă este furnizată.
Administratorul are nevoie de aceste informații pentru a putea permite Utilizatorului să se conecteze la contul de client. Fără aceste informații, Utilizatorul nu se va putea autentifica și utiliza contul. Parola este stocată în formă criptată și nu poate fi accesată.

3.1.2. la completarea formularului de înregistrare (cont e-shop). Administratorul prelucrează următoarele date personale:

 • e-mail si parolă;
 • date de bază - numele magazinului online, persoana de contact, adresa URL a magazinului online, numărul de telefon, URL-ul feedului;
 • descrierea e-shop-ului - dacă îl specificați;
 • fișier de feed de produse - dacă îl inserați;
 • date de facturare - cod ID, denumire firmă, stradă, oraș, cod poștal, țara, e-mail pentru facturare;
 • țara, moneda, numărul de TVA - dacă este specificat;
Administratorul are nevoie de aceste date pentru a putea permite Utilizatorului să se conecteze la contul magazinului electronic. Fără aceste informații, Utilizatorul nu se va putea autentifica și utiliza contul. Parola este stocată în formă criptată și nu poate fi accesată. Datele de bază ale magazinului online sunt necesare pentru a putea identifica magazinul online. Administratorul are nevoie de informații de facturare pentru a emite o factură.

3.1.3. dacă contactați Administratorul. Administratorul prelucrează următoarele date personale:

 • conținutul de e-mail și mesaje;
 • număr de telefon - dacă este furnizat;
Administratorul are nevoie de aceste date pentru a putea răspunde Utilizatorului la întrebarea adresată, cât și ceea ce l-a interesat.

3.1.4. dacă Utilizatorul caută bunuri după fotografie. Administratorul procesează fotografia încorporată în scopuri de căutare.

4. Motive legale pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

4.1. Datele personale ale Utilizatorului sunt prelucrate din 4 motive legale:

4.1.1. pe baza consimțământului Utilizatorului;

4.1.2. pe baza așa-zisului interes legitim al Administratorului;

4.1.3. în cazul în care Administratorul și Utilizatorul au încheiat un contract de furnizare de servicii, Administratorul prelucrează Datele cu Caracter Personal în scopul îndeplinirii contractului;

4.1.4. dacă obligația de procesare impune Administratorului reglementarea legală relevantă.

4.2. Prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale de Utilizare și Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor Personale și utilizarea cookie-urilor”, care este plasată în formularul de înregistrare din cadrul înregistrării pe Portal, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu Termenii și această Politică de Confidențialitate. Utilizatorul este obligat să citească Termenii și Condițiile și Politica de confidențialitate înainte de a finaliza înregistrarea pe Portal. Acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol este una dintre condițiile pentru finalizarea Înregistrării pe Portal și utilizarea serviciilor aferente.

4.3. Utilizatorul ia la cunoștință faptul că consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal poate fi revocat în orice moment printr-o notificare scrisă trimisă prin scrisoare recomandata la adresa sediului Administratorului sau la adresa de e-mail a Administratorului: info@biano.ro.

4.4. În calitate de Administrator, intenționăm să fim în contact regulat cu Utilizatorii. Prin urmare, dacă ați încheiat un contract cu noi, vă putem trimite un așa-numit mesaj comercial (newsletter), sau dacă v-ați creat un cont, vă putem trimite și e-mailuri de informare despre activitățile dvs. pe site-ul nostru (ex. primești o notificare în cazul în care cineva îți apreciază proiectul în Biano Studio etc.) Acestea sunt mesaje de tip e-mail care informează Utilizatorul în special cu privire la noutăți și evenimente interesante legate de serviciile prestate în baza contractului de servicii încheiat de către Utilizator și Administrator. Administratorul trimite aceste mesaje de tip e-mail pe baza așa-numitului interes legitim. În fiecare e-mail există opțiunea care permite Utilizatorul să se dezaboneze de la aceste mesaje în orice moment. Utilizatorul poate refuza să primească astfel de mesaje în prealabil prin trimiterea unui e-mail la adresa info@biano.ro sau prin modificarea setărilor contului de utilizator.

4.5. Dacă Utilizatorul este de acord, Administratorul poate păstra și e-mailul Utilizatorului în alte scopuri decât cele menționate mai sus. De exemplu, pentru a comunica informații privind alte evenimente și bunuri. Utilizatorul poate revoca oricând consimțământul.

4.6. Utilizatorul, care este partener de afaceri al Administratorului (de obicei, operatorul magazinului electronic), recunoaște prelucrarea următoarelor date personale: nume, prenume, reședință și, dacă este cazul, sediu social, adresă de e-mail, număr de telefon sau alte date personale furnizate în cadrul Portalului. Pentru a accelera tranzacțiile de plată, putem prelucra următoarele date cu caracter personale: nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de facturare și adresa de livrare. Informațiile personale sunt partajate cu emitentul cardului de credit pentru a facilita evaluarea riscului tranzacției și pentru a accelera procesul de cumpărare. Doar emitentul cardului de credit deține informații complete despre tranzacție. Datele personale sunt stocate pe durata evaluării tranzacției. de către un portal de plată operat de Global Payments s.r.o., care în acest caz este procesatorul de date cu caracter personal. Prelucrarea are loc pe baza unui interes legitim în procesarea tranzacțiilor de plată. Această prelucrare are loc pe baza executării contractului.

4.7. Utilizatorul, care este Partenerul de afaceri al Administratorului (de obicei, operatorul magazinului online), recunoaște că este obligat să-și prezinte Datele personale corect și veridic și că este obligat să informeze Administratorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a Datele sale personale.

5. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

5.1. Toate Datele Personale ale Utilizatorului vor fi prelucrate pe parcursul timpului necesar privind implementarea scopurilor de prelucrare specificate în Condiții și în reglementările legale cu caracter general obligatoriu. După termenul limită, Administratorul anonimizează datele și le păstrează pentru o perioadă de timp stabilită, astfel încât să știe la ce se angajează și să poată reacționa corect.

5.1.1. Administratorul prelucrează datele personale din cont atât timp cât contul este activ. După 2 ani de inactivitate, Administratorul va șterge contul și va păstra datele încă 5 ani.

5.1.2. În cazul în care Administratorul prelucrează Datele cu Caracter Personal pe baza consimțământului Utilizatorului, acesta le va stoca până când Utilizatorul își retrage consimțământul, dar nu mai târziu de 2 ani de la acordarea acestuia. În cazul în care Utilizatorul revocă consimțământul, Administratorul va șterge Datele Personale sau nu le va folosi în scopurile pentru care a primit acordul expres al utilizatorului.;

5.1.3. Din punct de vedere legislativ, administratorii sunt obligați să păstreze anumite informații personale pentru o perioadă lungă de timp.

6. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

6.1. Datele cu caracter personal prelucrate de Administrator vor fi puse la dispoziția angajaților Administratorului, auditorilor și consilierilor Administratorului.

6.2. Datele cu caracter personal prelucrate de Administrator pot fi transferate unui părți terțe și în străinătate, în special filialelor Administratorului, în condițiile specificate în Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Acestea sunt următoarele procesoare: Google, Meta, List, RTB House, Criteo, Performio, Microsoft (Bing), eHub, Taboola, Hubspot, Mailchimp.

7. Drepturile utilizatorului

7.1. În cazul în care Utilizatorul constată sau crede că modul în care Administratorul prelucrează datele sale cu caracter personal, intră sau este în conflict cu protecția vieții sale private și personale sau în conflict cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Utilizatorul are dreptul să:

7.1.1. solicite Administratorului să facă corecțiile necesare - dacă Datele cu Caracter Personal sunt incorecte sau învechite;

7.1.2. aibă vreo obiecție - în cazul în care Utilizatorul consideră că Administratorul prelucrează date cu caracter personal dincolo de interesul nostru legitim, Utilizatorul poate ridica o obiecție la o astfel de prelucrare, de care trebuie să ne ocupăm;

7.1.3. solicite Administratorului ștergerea (dreptul de a fi „uitat”) - la solicitarea Utilizatorului, Administratorul va șterge toate datele sale personale pe care le înregistrăm. Cu toate acestea, poate exista un alt motiv pentru care Administratorul autorizează sau obligă să păstreze datele (de ex. obligația care decurge din Legea contabilității etc., iar într-un astfel de caz, ștergerea datelor personale nu poate fi realizată.

7.1.4. ceară Administratorului să restricționeze prelucrarea - în unele cazuri, Administratorul poate stoca Date cu Caracter Personal, dar nu le poate utiliza în niciun fel; Acestea sunt următoarele situații:

 • în cazul în care Utilizatorul contestă exactitatea datelor, iar Administratorul trebuie să verifice comunicarea Utilizatorului;
 • în cazul în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în mod neautorizat, dar Utilizatorul nu dorește ca Administratorul să le șteargă, ci doar solicită restricționarea prelucrarea acestora;
 • în cazul în care Administratorul nu mai are nevoie de Date Personale, dar Utilizatorul solicită stocarea acestora pentru a-și exercita drepturile legale;
 • în cazul în care Utilizatorul se opune prelucrării, până când Administratorul verifică dacă Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate în continuare în interesul important al Administratorului sau nu vor fi prelucrate;

7.1.5. ceară Administratorului transferul de date - Dacă Utilizatorul solicită acest lucru, Administratorul îi va furniza Datele Personale, pe care le prelucrează în baza unui contract sau consimțământ și în același timp le va prelucra în mod automat. Administratorul va furniza astfel de date într-un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi prelucrabil automat. Alternativ, Administratorul poate transfera aceste date unui administrator desemnat de Utilizator, cu condiția ca acesta să fie de acord cu transferul.

7.1.6. În cazul în care Utilizatorul consideră că Administratorul încalcă regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal, poate contacta Oficiul Responsabil cu Protecția Datelor Personale și poate depune o plângere.

8. Cookie-uri

8.1. Cookie-urile sunt folosite în timpul funcționării și operării Portalului. Cookie-urile sunt fișiere mici de date care sunt stocate pe computerul, smartphone-ul sau alt dispozitiv terminal prin care Utilizatorul oferă acces la Internet atunci când vizitează site-ul web. Cookie-urile sunt folosite pentru a îmbunătăți experiența Utilizatorilor în utilizarea site-ului web și pentru a personaliza conținutul afișat de Administrator într-un mod cât mai plăcut pentru Utilizatori. Aflați mai multe despre procesarea cookie-urilor aici.

9. Dispoziții finale

9.1. Aceste Condiții intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.